Top
 

Information

Handelsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for al handel på Workoutpedersen.dk

Generelle oplysninger

Juridisk navn:          Workout Pedersen ApS
CVR. nr.                     37767891
Adresse:                    Robert Jacobsens Vej 46F, 2300 København S.
Mail:                          workoutpedersen@gmail.com
Telefon:
Etableringsår:            2013

Betaling
Ved køb med kort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra workoutpedersen.dk.
Online kan der betales med MasterCard, Visa, Visa Electron og Mobile pay

visa_mastercard-2      mobilepay

 

Forretningsbetingelser

Levering
Alle produkterne på hjemmesiden er digitalt, og vil derfor blive leveret via email.

Særlige vilkår

Ydelser undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

  • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

 

Hvis der er noget galt med tjenesteydelser
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på workoutpedersen@gmail.com.

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved tjenesteydelsen, som kan tillægges ydelsens beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som vi efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

 

Medlemskabs produkter

Ved tilmeldelse pr. medlemskab har man som forbruger 1. måneds opsigelse inden d. 15. i indeværende måned på medlemskabet. Dette skal ske til Workoutpedersen ApS via mail til workoutpedersen@gmail.com, hvorefter betalingen vil blive standset på dit betalingskort.

 

PRIVATLIVSPOLITIK FOR WORKOUTPEDERSEN ApS

Denne privatlivspolitik beskriver, hvorledes Workoutpedersen ApS (“vi”, eller “os”) indsamler og behandler dine personoplysninger. Din integritet er vigtig for os, og vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os. Vi vil i denne privatlivspolitik forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du besøger vores hjemmeside, handler eller på anden måde har vist interesse for vore foreskellige tjenesteydelser.

 

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Workoutpedersen ApS
Robert Jacobsens Vej 46F, 2300 København S

Email: workoutpedersen@gmail.com
CVR 37767891

 

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formal:

Levering af tjenesteydelser:

Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede tjenesteydelser fra Workoutpedersen ApS og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig og oplyse om tjenesteydelserne.

 

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:

Levering af vore tjenesteydelser

Personoplysninger: navn, adresse, emailadresse og telefonnummer.

 

4. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag:

a) Levering af tjenesteydelser

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at gennemfører en handel med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af handlen.

 

5. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:Betalingsoperatører, som vi samarbejder med, som understøtter vores forretning (f.eks. tjenesteudbydere, teknisk support og finansielle institutter).

 

7. OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Workout Pedersen ApS overfører personoplysninger til lande uden for EU/EØS gennem samarbejde med globale tjenesteudbydere og partnere, som efter vores samtykke kan få adgang til vore systemer. Hvis der gennem adgangen til vore systemer overføres personoplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi sørge for, at en sådan overførsel sker på en sikker måde og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Workout Pedersen ApS kan f.eks. anvende standardklausuler om databeskyttelse (de såkaldte “standardaftaleklausuler”), som blev vedtaget af EU-Kommissionen, Privacy Shield-ordningen (hvis modtageren har tiltrådt Privacy Shield-ordningen) eller en anden certificeringsmekanisme.

8. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af:
i.    Almindelige oplysninger om dig når du har foretaget en ordre.
ii. Transaktionsoplysninger og verifikationer: i op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.

 

9. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at:
•    anmode om berigtigelse af dine personoplysninger,
•    anmode om adgang til dine personoplysninger,
•    tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:
•    gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger,
•    forlange, at vi sletter dine personoplysninger,
•    modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte Workoutpedersen Team via mail på workoutpedersen@gmail.com.

 

10. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte Workoutpedersen Team via email på adressen, der er anført øverst i denne privatlivspolitik
Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Din integritet er meget vigtigt for os, og vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde. Hvis du imidlertid mener, at vi ikke opfylder vore ambitioner, har du altid mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til den svenske datatilsynsmyndighed Datainspektionen eller til Datatilsynet i Danmark.
Senest opdateret: maj 2018.